Archive for April, 2013

Faktura – Kom ihåg att skicka ut din faktura snabbt

Wednesday, April 3rd, 2013

Som småföretagare med mycket att göra, kan det säkert vara svårt att komma ihåg att skicka ut fakturor i tid. De flesta tänker inte på att det kan vara problematiskt att skicka ut fakturor sent, men det kan göra en stor skillnad på ditt företags likviditet och i det långa loppet företagets existens.

Dina kunder har normalt en betalningsfrist. Typiskt kan detta vara 8 dagar netto, nästa månad, nästa månad + 15 dagar eller nästa månad + 30 dagar. Det finns många olika variationer. Något som är bra att tänka på är att betalningsfristen börjar gälla från den dag kunden tar emot fakturan. Det vill säga tar din kund emot fakturan och har 8 dagars betalningsfrist, så ska du vänta 8 dagar + de dagarna du väntade med att skicka ut fakturan. Därför är det viktigt att du snabbt kommer igång med ett bra fakturaprogram.

Varför är det viktigt att skicka ut fakturor i tid kan du fråga dig själv om? Det kan eventuellt påverka ditt företags likviditet. Du ska tänka på att du måste betala fakturor till dina leverantörer som ofta stämmer överrens med den faktura du har skickat till dina kunder. Om du glömmer att skicka ut dina fakturor ska du betala dina leverantörers fakturor, utan att du har mottagit betalningen från dina kunder. Har du räkningar som du inte kan betala, riskerar du då att få en betalningsanmärkning. En annan viktig orsak att skicka ut dina fakturor i tid, är att det alltid finns en risk att dina kunder går i konkurs. Det förekommer tyvärr ofta i de kristider som vi är i nu.

Går en kund i konkurs finns det en stor risk att du inte får dina pengar som denne kund är skyldig dig. Därför är det bra att skicka en faktura så snabbt som möjligt.

Något som är viktigt att ha i bakhuvet, är att om du skickar ut dina fakturor sent skickar det ut en signal till dina kunder att det är okej att betala fakturorna sent.